โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และจัดทำแผนปฏิบัติการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567” วันที่ 30 สิงหาคม – 1 กันยายน 2566

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และจ […]

Continue Reading