เข้าร่วมประชุมให้คำปรึกษาหารือและข้อเสนอแนะในการประชุมปรึกษาหารือ เรื่อง การพัฒนาทักษะเพื่อการบริหารจัดการ อย่างเป็นระบบ วันที่ 5 มกราคม 2567

รศ.ดร.นายแพทย์ ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันนวัต […]

Continue Reading

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้ ChatGPT & Bard AI สำหรับการสอนและวิจัยวิทยาศาสตร์-แพทยศาสตรศึกษาอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 1 วันที่ 1 ธันวาคม 2566

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบ […]

Continue Reading

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเรียนรู้ตามธรรมชาติสมองขั้นสูง (Advanced Brain – Based Learning)” รุ่นที่ 1 วันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรม S31 กรุงเทพ สุขุมวิท 31 กรุงเทพมหานคร

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล จัด โครงการอ […]

Continue Reading