ผศ. ดร.ทัศนียา รัตนฤาทัย นพรัตน์แจ่มจำรัส และผศ. ดร.สุชัย นพรัตน์แจ่มจำรัส รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2563

ผศ. ดร.ทัศนียา รัตนฤาทัย นพรัตน์แจ่มจำรัส และผศ. ดร.สุช […]

Continue Reading