พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ กับ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร วันที่ 4 ตุลาคม 2562

ทีมบริหารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ นำโดย รศ. ดร. นพ.ชัย […]

Continue Reading