พิธีเปิด MaSHARES co-working Space @ PH วันที่ 21 กันยายน 2561

ข่าวกิจกรรม

ผศ. ดร.วัชรี เกษพิชัยณรงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด MaSHARES co-working Space @ PH ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมกับทางคณะสาธารณสุขศาสตร์ วันที่ 21 ก.ย. 61 ณ อาคารสารธารณสุขศาสตร์วิศิษฎ์ (อาคาร 1) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

 

Views : 48
Please follow and like us: