สถาบันนวัตกรรมฯ รับโล่เกียรติคุณ ในงาน NSM Alumni Day 2018

ข่าวกิจกรรม

คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รศ. ดร. นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันฯ ร่วมงาน “NSM Alumni Day 2018” และรับมอบโล่เกียรติคุณ ขอบคุณหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของ อพวช. ในการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่เยาวชนและประชาชนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน และเยี่ยมชมความก้าวหน้าโครงการพิพิธภัณฑ์พระราม 9 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมยูเรก้า อาคารสำนักงาน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 

Views : 35
Please follow and like us: