ร่วมแสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ครบรอบ 50 ปี และพิธีเปิดสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ วันที่ 26 กันยายน 2566

ข่าวกิจกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะฉัตร จิตต์ธรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมแสดงความยินดีและร่วมบริจาคเงินเพื่อการศึกษา วันคล้ายวันสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ครบรอบ 50 ปี และพิธีเปิดสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ รวมทั้งงานแสดงมุทิตาจิตรผู้เกษียณอายุราชการและอายุงาประจำปี 2566 วันที่ 26 กันยายน 2566 ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Views : 9 views