เข้าร่วมงาน Safety Day รณรงค์อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ครั้งที่ 7 พร้อมรับป้ายรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2565 และธงอพยพหนีไฟ วันที่ 28 เมษายน 2566

ข่าวกิจกรรม

คุณธนายุทธ อังกิตานนท์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นตัวแทนสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เข้าร่วมงาน Safety Day รณรงค์อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ครั้งที่ 7 พร้อมรับป้ายรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2565 (ได้รับรางวัลดีเด่นติดต่อกัน 2 ปี) และธงอพยพหนีไฟ วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 ณ โถงรับรอง (Foyer) อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Views : 19 views