วิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “จะพัฒนาแบบไหนให้ครูต้นแบบ (MASTER TEACHER)” 23 ธันวาคม 2562

Topic อบรม/บริการวิชาการ

รศ. ดร. นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “จะพัฒนาแบบไหนให้ครูต้นแบบ (MASTER TEACHER)” ให้กับสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ โดยมี พล.อ.ต.นพ. ทวีศักดิ์ ขันติรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ ให้การต้อนรับ ในวันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3 กองวิทยากร สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ

Views : 70 views