เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม รร.ขจรเกียรติพัฒนา และ รร.ขจรเกียรติถลาง 15 กรกฎาคม 2562

อบรม/บริการวิชาการ

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม” สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนาและโรงเรียนขจรเกียรติถลาง โดยมีกิจกรรมเครื่องผสมแสงสี โดย ผศ. ดร.สุชัย นพรัตน์แจ่มจำรัส รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาและเครือข่าย โครงการนี้จัดขึ้นในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมบุญศิริ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Views : 149 views