ซิลิกาแอโรเจล แบบของเหลว 500 มิลลิลิตร (Hydrophobic silica aerogel solution, 500 ml)

ชุดทดสอบ/เครื่องมือ

ซิลิกาแอโรเจล แบบของเหลวสำหรับเคลือบกันน้ำ 500 มิลลิลิตร (Hydrophobic silica aerogel solution, 500 ml)

คุณสมบัติ

ซิลิกาแอโรเจลแบบของเหลว เป็นสารละลายที่ประกอบด้วยซิลิกาแอโรเจล สะดวกสำหรับการใช้งาน ลดปัญหาเรื่องฝุ่น ซึ่งสามารถที่จะใช้เคลือบผิววัสดุให้มีคุณสมบัติไม่ชอบน้ำ โดยเมื่อใช้เคลือบบนผิววัสดุและปล่อยให้แห้งแล้ว เมื่อหยดน้ำลงไปบนบริเวณดังกล่าว จะมีลักษณะเหมือนกับการหยดน้ำบนใบบัว ใช้ประกอบการสาธิตการสอนเกี่ยวกับ superhydrophobic หรือ self-cleaning surface

ราคา 300 บาท

สั่งซื้อ

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
999 หมู่ 5 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตาบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทร. (02) 441-9734 , 4419-729 มือถือ 086-320-5925
โทรสาร. (02) 441-0479
E-mail : ikit.muil@gmail.com

LINE @

QR_line
เพิ่มเพื่อน
Views : 1,022 views