ซิลิกาแอโรเจล 30 กรัม (Silica aerogel powder, 30 g.)

ชุดทดสอบ/เครื่องมือ

ซิลิกาแอโรเจล 30 กรัม (Silica aerogel powder, 30 g)

คุณสมบัติ

ผงซิลิกาแอโรเจล เป็นวัสดุของแข็งที่มีความหนาแน่นต่ำ มีคุณสมบัติการเป็นฉนวนกันความร้อนและฉนวนกันเสียงที่ดี มีคุณสมบัติเป็น hydrophobic ใช้ประกอบการสาธิตการสอนเกี่ยวกับ superhydrophobic หรือ self-cleaning surface และ superinsulation ได้

ราคา 250 บาท 

สั่งซื้อ

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
999 หมู่ 5 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทร. (02) 441-9734 , 4419-729 มือถือ 086-320-5925
โทรสาร. (02) 441-0479
E-mail : ikit.muil@gmail.com

LINE @

QR_line
เพิ่มเพื่อน
Views : 524
Please follow and like us: