จัดแสดงนิทรรศการผลงานนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และบรรยายในหัวข้อหุ่นฝึกฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อทารกแรกเกิดด้วยระบบเซ็นเซอร์ไร้สาย วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567

อาจารย์ ดร.ติณภพ แพงผม อาจารย์ประจำสถาบันนวัตกรรมการเรี […]

Continue Reading