โครงการอบรม ”เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม” โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ได้ออกไปจัดโครงการอบรม“เปิดโล […]

Continue Reading

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

เมื่อวันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2561 สถาบันนวัตกรรมการเรีย […]

Continue Reading