แนวคิดของดาร์วิน
 
 

  

  แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของดาร์วิน

  หน้า 1 จาก 9

          แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการที่ดูจะเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายมาจนถึงปัจจุบันนั้นเป็นของชาร์ลส์ ดาร์วิน (Charles Darwin, พ.ศ. 2352-2428) นักธรรมชาติวิทยาชาวอังกฤษ ปีที่ดาร์วินเกิดอยู่ในช่วงรัชสมัยของรัชกาลที่ 3 และในอีก 50 ปีต่อมาดาร์วินได้ตีพิมพ์หนังสือเรื่อง กำเนิดความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตโดยการคัดเลือกโดยธรรมชาติ (The Origin of Species by Means of Natural Selection) ที่เขย่าวงการวิทยาศาสตร์และกระทบความเชื่อชาวตะวันตก จนได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างแพร่หลาย

แล้วแนวคิดของดาร์วินกล่าวว่าอย่างไร? แนวคิดดังกล่าวเกิดขึ้นได้อย่างไร?

 


ชาร์ลส์ ดาร์วิน

หนังสือกำเนิดความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
โดยการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

                

 
หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9