หน้า 1 จาก 3


วิวัฒนาการของอาณาจักรสิ่งมีชีวิตทั้งห้า
(LESA project ;http://www.lesa.in.th/bio/evolution/evolution.htm)

หมายเหตุ  ภาพนี้จัดเรียงลำดับสิ่งมีชีวิตโดยดูจากความซับซ้อนของโครงสร้างของสิ่งมีชีวิต ไม่เป็นไปตามแนวคิดของสตีเฟน เจ กูล

 

          นับแต่ยุคพรีแคมเบรียน สิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารได้เอง (autotroph) ได้ถือกำเนิดขึ้นในมหาสมุทร โดยเริ่มต้นจากสิ่งมีชีวิตกลุ่มโพรคาริโอต (prokaryote) ที่สามารถเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานเคมี ซึ่งพลังงานเคมีที่ได้จะนำมารีดิวซ์คาร์บอน-ไดออกไซด์เพื่อสร้างสารอินทรีย์ วิวัฒนาการเริ่มแรกเป็นบรรพบุรุษของกลุ่มแบคทีเรียสีม่วง (green/purple sulfur bacteria) ต่อมาได้มีวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองได้อีกพวกหนึ่ง คือ บรรพบุรุษของกลุ่มไซยาโนแบคทีเรีย (cyanobacteria) ซึ่งรู้จักกันดีในชื่อสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียว (blue-green algae)


แบคทีเรียสีม่วงและสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียว

   แล้วสิ่งมีชีวิตกลุ่มยูคาริโอต (eukaryote) เกิดขึ้นได้อย่างไร?

 

 
หน้า 1 2 3