หน้า 1 จาก 7

          เมื่อสองพันล้านปีที่ผ่านมา โพรทิสต์ (protist) จัดเป็นยูคาริโอตกลุ่มแรกที่วิวัฒนาการ มาจากโพรคาริโอต และกลายเป็นบรรพบุรุษที่ทำให้เกิดสิ่งมีชีวิตที่มีความหลากหลาย ดังที่พบในปัจจุบันสายวิวัฒนาการของสัตว์

หมายเหตุ
ภาพนี้ไม่ได้แสดงถึงเวลากับความหลากหลาย แต่แสดงถึงขั้นสูงต่ำของวิวัฒนาการ (ไม่เป็นไปตามแนวคิดของสตีเฟน เจ กูล)


 
หน้า 1 2 3 4 5 6 7