ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 46 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันโภชนาการ วันพุธที่ 25 มกราคม 2566

ข่าวกิจกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรี เกษพิชัยณรงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมแสดงความยินดีและร่วมบริจาคเงินสนับสนุนทุนเพื่อการศึกษา เนื่องในโอกาสงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 46 ปี ณ ห้องประชุมอารีย์ วัลยะเสวี ชั้น 2 สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 25 มกราคม 2566

Views : 13 views