แสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 49 ปี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

ข่าวกิจกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะฉัตร จิตต์ธรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ในนามสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ร่วมแสดงความยินดี และบริจาคสนับสนุนทุนเพื่อการศึกษา ในโอกาสครบรอบการก่อตั้งสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 49 ปี (14 พฤศิจกายน 2563) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ให้การต้อนรับ ณ อาคารประชากรสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

Views : 19
Please follow and like us: