ต้อนรับ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย วันที่ 13 พ.ย. 2563

ข่าวกิจกรรม

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รศ. ดร. นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ กล่าวต้อนรับทีมเยียมชมจากสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย นำทีมโดย ผศ. ดร.มรกต ไมยเออร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเข้าหารือเกี่ยวกับโครงการร่วมมือทางการวิจัยร่วมกันระหว่างสองสถาบันฯ ซึ่งจะมีความร่วมมือที่ดีต่อกันในอนาคต ณ ห้องประชุม IL5 อาคารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Views : 24
Please follow and like us: