ร่วมพิธีทำบุญปิดทองคำเปลวองค์ตราสัญลักษณ์ ณ ลานมหิดล 23 พฤศจิกายน 2563

ข่าวกิจกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะฉัตร จิตต์ธรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นตัวแทนสถาบันฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญปิดทองคำเปลวองค์ตราสัญลักษณ์ ณ ลานมหิดล วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563

ในโอกาสที่กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล จะปรับปรุงผิวองค์ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยมหิดลที่ได้ชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลา ประกอบด้วย พระมหามงกุฎภายใต้จักรกับตรีศูล อยู่ระหว่างกลางพระนามาภิไธย “ม” ปิดผิวองค์ตราด้วยทองคำเปลวสีทอง จึงจัดพิธีทำบุญปิดทองคำเปลวองค์ตราสัญลักษณ์ “ลานมหิดล” ในวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 8.00-9.00 น. ณ บริเวณลานมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Views : 36
Please follow and like us: