สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563 วันที่ 13 – 23 พฤศจิกายน 2563

อบรม/บริการวิชาการ

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วม ในวันมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ งานที่รวบรวมสุดยอดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของปี 2563 เนื่องใน “สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ” ซึ่งจัดโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

โดยทางสถาบันฯ ได้ร่วมจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในแนวทางสะเต็มศึกษา ในหัวข้อ กิจกรรมห้องทดลองวิทยาศาสตร์สำหรับครอบครัวและเยาวชน ในชื่อกิจกรรม “ดินมหัศจรรย์สามารถปลูกพืชได้อย่างไร”(Migic crystal soil) นำโดยนักวิทยาศาสตร์ของสถาบันฯ คุณพงษ์ผไท กิจรุ่งโรจนาพร และพนักงานสายสนับสนุนอีกหลายคน ที่คอยผลัดเปลี่ยนช่วยกันดำเนินกิจกรรมให้น้องๆ ได้ทำการทดลองสร้างดินวิทยาศาสตร์ขึ้นมากันอย่างสนุกสนาน แถมยังได้ผลงานกลับบ้านอีกด้วย เมื่อวันที่ 13 – 23 พฤศจิกายน 2563 ณ อิมแพค เมืองทองธานี

Cr: คุณพงษ์ผไท กิจรุ่งโรจนาพร, คุณพัชรศิษฏ์ ปีเจริญ

ภาพเพิ่มเติม: https://photos.app.goo.gl/deuZj2svzyNMQoor9

Views : 19
Please follow and like us: