สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ร่วมประชุมกับ ปตท. วันที่ 11 ธันวาคม 2561

ข่าวกิจกรรม

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ร่วมประชุมกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและแผนงานความร่วมมือ เมื่อวันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Views : 24
Please follow and like us: