ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตจบปีการศึกษา 2560 วันที่ 18 กันยายน 2561

ข่าวกิจกรรม

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตจบปีการศึกษา 2560 จำนวน 10 คน กล่าวเปิดงานโดย ดร. ปรเมศวร์ เหล่าสินชัย ประธานหลักสูตรฯ ซึ่งมีบัณฑิตรายชื่อดังต่อไปนี้ วชิราภรณ์ ชูพันธ์ , ชัชฎาภรณ์ พิณทอง , Brian J. Phillips , Linn Htet Aung , นวศิริ ศิริรณรงค์ , อริญา สุริยาบุตร , ธนพล พิทยาพิบูลพงศ์ , Jamhari , Ary Norsaputra , นันธิดา บุษราคัม ในวันที่ 18 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม IL5 อาคารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Views : 64
Please follow and like us: