รายชื่อผู้เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สอน Python อย่างไรให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นทำโครงงานอย่างง่ายได้

ข่าวประกาศ

รายชื่อผู้เข้ารวมอบรม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“สอน Python อย่างไรให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นทำโครงงานอย่างง่ายได้”

Views : 434
Please follow and like us: