โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างสรรค์วีดิทัศน์เพื่อการเรียนรู้"
shortcourse

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การสร้างสรรค์วีดิทัศน์เพื่อการเรียนรู้”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสรรค์วีดิทัศน์เพื่อการเรียนรู้

          สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสรรค์วีดิทัศน์เพื่อการเรียนรู้” เนื้อหาการอบรมของโครงการประกอบด้วย การทำความเข้าใจกระบวนการสร้างสรรค์งานวีดิทัศน์ การฝึกปฏิบัติโปรแกรม Adobe After Effects, Adobe Premiere และ Adobe Audition โดยเน้นจุดสำคัญและจำเป็นต่อการนำไปใช้งาน ตั้งแต่เริ่มต้น จนกระทั่งสามารถสร้างงานวีดิทัศน์ของตนเองได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อการเรียนรู้ ทั้งเพื่อการศึกษา และความบันเทิง ผู้มีความชำนาญในเนื้อหาต่าง ๆ ที่ต้องการเผยแพร่ความรู้ รวมถึงผู้สนใจทั่วไป

โครงการนี้เหมาะสำหรับ
    ครู อาจารย์ นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจการสร้างงานวีดิทัศน์

วัน เวลา และสถานที่ดำเนินการ
   วันที่ 13 – 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00–16:00 น.
ณ ห้องประชุม 109 ชั้น 1 อาคารปัญญาพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม

ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท (โปรดชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 6 พ.ค. 62)

**ผู้เข้าร่วมอบรมต้องนำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คมาเอง และลงโปรแกรมตามที่กำหนดไว้ให้เรียบร้อย**

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

   คุณจิราพร ธารแผ้ว
   สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ม.มหิดล
   เบอร์ติดต่อ : 082-206-5669

   อีเมล์ : il.mahidol@gmail.com
  

Views : 267 views