ประกาศลำดับคิวเข้ารับฟังคำชี้แจง รายละเอียด และดูพัสดุ รายการครุภัณฑ์และวัสดุ ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ จากการใช้งานตามปกติ ของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ จำนวน 195 รายการ ระหว่างวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

ข่าวประกาศ
Views : 37 views