อาจารย์พิเศษบรรยายเรื่อง เทคนิคการค้นข้อมูลและการศึกษาข้อมูล (Learning Techniques) ให้กับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ และนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

อบรม/บริการวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษบรรยายเรื่อง เทคนิคการค้นข้อมูลและการศึกษาข้อมูล (Learning Techniques) ให้กับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ จำนวน 20 คน และนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 คณะทันตแพทยศาสตร์ จำนวน 29 คน วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพฯ

Views : 3 views