ชีวิตหลัง ‘โควิด’ ส่อง 3 กลุ่ม ‘นิว นอร์มอล’ เมื่อเชื้อไวรัสเปลี่ยนโลก วันที่ 14 พฤษภาคม 2563

อบรม/บริการวิชาการ

ชีวิตหลัง ‘โควิด’ ส่อง 3 กลุ่ม ‘นิว นอร์มอล’ เมื่อเชื้อไวรัสเปลี่ยนโลก โดย รองศาสตราจารย์ ดร. นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
ติดตามได้ทางมติชนออนไลน์ วันที่ 14 พฤษภาคม 2563
https://www.matichon.co.th/lifestyle/social-women/news_2184759
Cr: รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย, มติชนออนไลน์

Views : 113
Please follow and like us: