หนูน้อยนักสืบ #กิจกรรมที่ 2 เก็บลายนิ้วมือจากสิ่งของ

Learning Activities หนูน้อยนักสืบ

ไฟล์ประกอบกิจกรรม (คลิกเพื่อเปิดและหรือ Download)
1. ใบบันทึกกิจกรรม เก็บลายนิ้วมือจากสิ่งของ
2. ฐานข้อมูลคนร้าย

Views : 661 views