หนูน้อยนักสืบ #กิจกรรมที่ 1 รู้จักลายนิ้วมือตนเอง

Learning Activities หนูน้อยนักสืบ

ไฟล์ประกอบกิจกรรม (คลิกเพื่อเปิดและหรือ Download)

1. ใบบันทึกกิจกรรม รู้จักลายนิ้วมือของตนเอง
2. ต้นแบบลายนิ้วมือ
3. ข้อมูลลายนิ้วมือ

Views : 3,411 views