เปิดโลกทัศน์ฯ รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ 18-20 มีนาคม 2562

อบรม/บริการวิชาการ

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการเปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1-6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรรณภูมิ ระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2562 โดยมี รศ. ดร. นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันฯ  และ ผศ. ดร.วัชรี เกษพิชัยณรงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กล่าวต้อนรับและให้โอวาท ต่อด้วยกิจกรรมชวนคิดชวนเรียนรู้ บูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ซึ่งจัดเป็น 2 กลุ่ม คือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่  Think beyond, Board game อาณาจักรของมด, Creative thinking, สะพานมรณะ, สำรวจไอโอดีน, Density, รถไฟหรรษา และ Nano house สำหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้แก่ Silica Aerogel, CSI IL, ฟิสิกส์กับการออกแบบ, ถอดรหัส, Tower of Hanoi, Barcode of Life และ Roller coaster นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 2 ของกิจกรรมอีกด้วย

Views : 130 views