ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมสำหรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Python 19 มีนาคม 2562

ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2561  คณะทำงาน ภายใต้ MOU CodingThailand จากสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ได้มีการประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมสำหรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สอน Python อย่างไรให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นทำโครงงานอย่างง่ายได้” ร่วมกับ คุณมิชารี มุคบิล และทีมงาน สำนัก  CoderDojo Thailand ณ ห้องประชุม IL5 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมฯ สามารถติดตามข่าวสารได้ทาง facebook page ของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

Views : 76
Please follow and like us: