วิทยากรจัดกิจกรรม “PRISM Team Leader Engagement” 24-25 มิถุนายน 2562

อบรม/บริการวิชาการ

ทีมวิทยากรของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รศ. ดร. นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันฯ ผศ. ดร.ปิยะฉัตร จิตต์ธรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ผศ. ดร.วัชรี เกษพิชัยณรงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ผศ. ดร.น้ำค้าง ศรีวัฒนาโรทัย อ. ดร.พัชรพรรณ ศิริวัฒน์ และ อ. ดร.อาทร นกแก้ว จัดกิจกรรมให้กับ ทีมวิเคราะห์สถานการณ์น้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PRISM (Petrochemicals and Refining Integrated Synergy Management) ในงาน PRISM Team Leader Engagement เพื่อเรียนรู้เคล็ดลับการเข้าถึงเจ้านายแบบเนียน ๆ เทคนิคการได้ใจจากลูกน้องแบบลื่น ๆ เพื่อให้ได้ Synergy แบบสุด ๆ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรม Common ground and space กิจกรรม Who am I and value in life กิจกรรม พาปากกาไปหาขวด กิจกรรม DISC personality กิจกรรม Lego มหัศจรรย์ เป็นต้น เริ่มต้นด้วยการกล่าวเปิดงานโดย คุณดวงพร เที่ยงวัฒนธรรม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฯ บมจ. ปตท. โดยงานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องกรุงเทพ 4 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลลาดพร้าว

Views : 41
Please follow and like us: