ทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)

ข่าวการศึกษา ข่าวประกาศ

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปลาย ปี 2565
ระดับปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา
(หลักสูตรนานาชาติ)

พร้อมมอบทุนการศึกษา รวมทั้งสิ้น 6 ทุน ได้แก่
> ทุนเต็มจำนวนและค่าใช้จ่ายรายเดือน จำนวน 2 ทุน
> ทุนการศึกษาเต็มจำนวน จำนวน 2 ทุน
> ทุนการศึกษาบางส่วน จำนวน 2 ทุน

***สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ตุลาคม 2565 เท่านั้น***
สมัครผ่านทางออนไลน์
สำหรับผู้สมัครชาวไทย >> https://graduate.mahidol.ac.th/admission-thai/
For Foreign Applicants >> https://graduate.mahidol.ac.th/inter/prospective-students/?topic=schedule
对于中国申请人 >> https://il.mahidol.ac.th/cn/master-of-science/

ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร (About the program) >> https://il.mahidol.ac.th/eng/education/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 02 441 9729 หรือเว็บไซต์ https://il.mahidol.ac.th
หรือติดต่อประธานหลักสูตรฯ – ผศ.ดร.น้ำค้าง namkang.sri@mahidol.edu หรือ 090 916 5978
หรือเจ้าหน้าที่งานการศึกษา – คุณจตุรงค์ jaturong.pay@mahidol.edu

Views : 110 views