ร่วมประชุม “การสนับสนุนงานวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์” วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563

ข่าวกิจกรรม

รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เข้าร่วมประชุม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การสนับสนุนงานวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์” วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมสระบัว สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยาย เรื่อง “การสนับสนุนงานวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์” จากนั้น ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ บรรยายในหัวข้อ “แนวทางการสนับสนุนงานวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล” และรองศาสตราจารย์ ดร.โธมัส กวาดามูซ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ และรักษาแทนการรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ บรรยายหัวข้อ “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรับฟังข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นเพื่อผลักดันผลงานวิชาการ ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล” ณ ห้องประชุมสระบัว สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ขอบคุณข้อมูลและภาพข่าวจาก

Website MU: https://mahidol.ac.th/th/2020/academic-support-meeting/

FB MUPR: https://www.facebook.com/212270808827/posts/10158620681698828/

Views : 20
Please follow and like us: