กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563 วันที่ 26 ธันวาคม 2562

ข่าวกิจกรรม

บุคลากรสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ นำโดย รศ. ดร. นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ได้เข้าร่วมโครงการ MUIL Happy Workplace ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 ณ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ในช่วงบ่าย เริ่มต้นด้วยผู้บริหารและบุคลากรร่วมกันจัดกลุ่ม เพื่อเข้าสู่ฐานกิจกรรม จำนวน 4 ฐาน ดังนี้
ฐานที่ 1 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ : IL Smart Personality
ฐานที่ 2 การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ : IL Happy Language
ฐานที่ 3 การพัฒนาสุขภาพร่างกาย : IL Energy Sport
ฐานที่ 4 การพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์และการทำงานเป็นทีม : IL New Seed
พร้อมร่วมทำกิจกรรม CSR “รักษ์ ณ IL” โดยร่วมกันปลูกไม้ยืนต้นและไม้ประดับ เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในบริเวณอาคารสถาบันนวัตกรรมฯ
จากนั้นในช่วงเย็นเป็นกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรร่วมรับประทานอาหารและจับของขวัญแลกแทนใจ ณ Aris Restaurant พุทธมณฑล สาย 5

ภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/F5fwUqd2vvdwo3hE7

Views : 124 views