ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ ใน Webinar: Inaugural AUN-TEPL Symposium 2020

อบรม/บริการวิชาการ

รศ. ดร. นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ร่วมบรรยายประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ “Sharing of Use of Open Educational Resources (OER) and Massive Open Online Course (MOOC) Implementation in Thailand” ในงาน Inaugural AUN-TEPL Symposium 2020 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม 2106 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม.มหิดล ศาลายา ตั้งแต่เวลา 8.00 – 12.00 น.

Webinar: Inaugural AUN-TEPL Symposium 2020 เป็นการอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 3 มหาวิทยาลัย ได้แก่ Singapore Management University (SMU) ประเทศสิงคโปร์ University of Malaya (UM) ประเทศมาเลเซีย และมหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้ความร่วมมือในเครือข่าย The AUN Technology Enhanced Personalised Learning (AUN-TEPL)

งานครั้งนี้มีพิธีเปิด ณ Provost of Singapore Management University โดย Professor Timothy Clark Provost จากนั้นเป็นการนำเสนอ Keynote Presentation หัวข้อ “Learning Analytics for Enhancing Student Learning Experience” โดย Assoc. Prof. Venky Shankararaman (Singapore Management University) และแบ่งความรู้ หัวข้อ “Digital TEPL Resources Within AUN” โดย Assoc. Prof. Lieven Demeester (Singapore Management University) จากนั้น รศ. ดร. นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ร่วมบรรยายประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “Sharing of Use of Open Educational Resources (OER) and Massive Open Online Course (MOOC) Implementation in Thailand”

นอกจากนี้ยังมีหัวข้อที่น่าสนใจอื่น เช่น
– Effective Use of Games and Simulations in Teaching & Learning
– Learning / Competency Analytics Systems for Students
– Automatic Assessment/Analysis of Student Contributions in Collaborative Learning
– Course Recommendation Systems
– Classroom Response System in Enhancing Classroom Interactivity and Students’ Learning
จากผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ในประเทศเครือข่ายอีกด้วย

Views : 16
Please follow and like us: