ร่วมงาน “51 ปี วันพระราชทานนาม 132 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล” 2 มีนาคม 2563

ข่าวกิจกรรม

คณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ นำโดย รศ. ดร. นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันฯ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก บริเวณห้องโถง ชั้น 1 สํานักงานอธิการบดี และพิธีบําเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชชนก ในงาน “51 ปี วันพระราชทานนาม 132 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล” ณ ห้องบรรยายศาสตราจารย์นายแพทย์กษาน จาติกวนิช ในวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Views : 18
Please follow and like us: