วิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Work Smarter with ChatGPT” วันที่ 21 สิงหาคม 2566

อบรม/บริการวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ Work Smarter with ChatGPT ” สำหรับ Upskill and Reskill ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน รวมทั้งผู้ที่สนใจ ในโครงการ “IL Connect” ครั้งที่ 2 จัดขึ้นในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 21 ปี วันที่ 21 สิงหาคม 2566 ผ่านระบบ Cisco WebEx

ชมการบรรยายย้อนหลัง


Download เอกสารประกอบการสอน

 

Views : 374 views