วันคล้ายวันสถาปนา สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 21 ปี วันที่ 21 สิงหาคม 2566

ข่าวกิจกรรม

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดงาน “ครบรอบ 21 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้” วันที่ 21 สิงหาคม 2566 โดย รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ พร้อมด้วยทีมบริหาร คณาจารย์และบุคลากร สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ร่วมสักการะพระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ ณ หอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์ และสักการะเจ้าพ่อขุนทุ่ง ณ ศาลเจ้าพ่อขุนทุ่ง หลังจากนั้นเดินทางไปวัดญาณเวศกวัน เพื่อถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ รวมทั้งร่วมรับฟังบรรยายธรรมหัวข้อ “การทำงานตามหลักบุญกิริยาวัตถุ 10” ณ วัดญาณเวศกวัน จังหวัดนครปฐม

Views : 50 views