ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 37 ปี วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลวันที่ 23 มีนาคม 2566

ข่าวกิจกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำค้าง ศรีวัฒนาโรทัย ประธานหลักสูตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมแสดงความยินดีและร่วมบริจาคเงินสนับสนุนการศึกษา วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 37 ปี ณ ห้อง A556 Screening Room อาคารอทิตนาทร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา วันที่ 23 มีนาคม 2566

Views : 17 views