รองศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ พานิชพันธ์ รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา 6 เมษายน 2565

ข่าวกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง แด่ รองศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ พานิชพันธ์ ผู้ก่อตั้งสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ในโอกาสรับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา จาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันพุธที่ 6 เมษายน 2565 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน

Views : 30 views