เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ร.ร.สามเสนวิทยาลัย 19 ธันวาคม 2563

open the world อบรม/บริการวิชาการ

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการเปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงแรียนสามเสนวิทยาลัย วันที่ 19 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม 109 อาคารปัญญาพิพัฒน์ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมี ผศ. ดร.น้ำค้าง ศรีวัฒนาโรทัย กล่าวต้อนรับน้องๆ

กิจกรรมในการอบรมครั้งนี้มี 2 กิจกรรมด้วยกัน คือ “AI UNPLUGGED” โดย ดร.ปรเมศวร์ เหล่าสินชัย ,ผศ. ดร.น้ำค้าง ศรีวัฒนาโรทัยและ ดร.วรารัตน์ วงศ์เกี่ย เป็นการเล่นเกมเพื่อเรียนรู้ Decision Tree และ Machine Learning สำหรับกิจกรรมที่ 2 คือ “อยู่ห่าง ๆ อย่างห่วง ๆ” โดย ผศ. ดร.น้ำค้าง ศรีวัฒนาโรทัย ,ดร.ปรเมศวร์ เหล่าสินชัยและ ดร.วรารัตน์ วงศ์เกี่ย นำ SIR Model มาให้น้อง ๆ รู้จักการคำนวณการแพร่กระจายของโรคระบาด ซึ่งเหมาะสมกับยุค COVID-19 อย่างยิ่ง


.

ภาพเพิ่มเติม :https://photos.app.goo.gl/BnbrgGFkyV5UXCKv8

Views : 64 views