เข้าร่วมงานเสวนา “บุหรี่-บุหรี่ไฟฟ้า : พฤติกรรมเสี่ยงเยาวชนไทย ทำลายสุขภาพ” วันที่ 15 พฤษภาคม 2566

ข่าวกิจกรรม

🔸 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ส่งบุคลากร คุณอรวรรณ ดวงสีใส คุณธนายุทธ อังกิตานนท์ และ คุณจตุรงค์ พยอมแย้ม คณะทำงานสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้เป็นส่วนงานปลอดบุหรี่ เข้าร่วมงาน 👉เสวนา “”บุหรี่-บุหรี่ไฟฟ้า : พฤติกรรมเสี่ยงเยาวชนไทย ทำลายสุขภาพ”” เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2566👈

🔸 กล่าวเปิดงานโดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องบรรยาย ศ. นพ.กษาน จาติกวนิช ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Views : 16 views