สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ส่งมอบครุภัณฑ์ให้กับโรงเรียนวัดชัยมงคล วันที่ 3 มีนาคม 2566

ข่าวกิจกรรม

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย นายพัฒนพงศ์ คนเที่ยง เป็นประธานส่งมอบครุภัณฑ์เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ และที่ไม่ได้ใช้ในราชการแล้ว เพื่อบริจาค ให้แก่นายสุทธิพงค์ ทองใบอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชัยมงคล จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2566 ณ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนแก่นักเรียนโรงเรียนวัดชัยมงคล ต่อไป

Views : 11 views