โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ คิดโค้ด (Kid Code) รุ่น 3 วันที่ 18 ตุลาคม 2563

อบรม/บริการวิชาการ

“สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “คิดโค้ด: การเรียนรู้โค้ดดิ้งโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา” (Kid Code: Unplugged Coding For Primary Students) รุ่นที่ 3

เริ่มต้นกิจกรรม โดยมี ผศ. ดร.น้ำค้าง ศรีวัฒนาโรทัย (พี่โน้ต) กล่าวต้อนรับเด็ก ๆ โดยมีทีมวิทยากรจัดกิจกรรม ร่วมด้วย อ. ดร.ปรเมศวร์ เหล่าสินชัย (ลุงปอ) อ. ดร.พัชรพรรณ ศิริวัฒน์ (พี่ปู) และอ. ดร.ติณณภพ แพงผม (พี่แก่น) พร้อมทีม พี่ๆนักศึกษาปริญญาเอกของสถาบันฯ พาเด็ก ๆ เรียนรู้โค้ดดิ้งผ่านการประสบการณ์ตรงด้วยการเล่นเกม และกิจกรรมต่าง ๆ โดยใช้ตัวละครหรือการ์ตูนที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมคุ้นเคย เช่น โปเกมอน เพื่อสร้างความรู้เบื้องต้นในการเขียน Code ที่น้องๆ สามารถนำไปต่อยอดการเรียนรู้ในขั้นสูงต่อไป วันที่ 18 ต.ค. 2563 ณ ห้องประชุม 109 อาคารปัญญาพิพัฒน์ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้”

ภาพเพิ่มเติม:https://photos.app.goo.gl/37BYz95HPxL8exsZ7

Views : 125 views