วิทยากรจัดกิจกรรม Workshop ในหัวข้อ คุยกับลูกแบบผูกใจ “สมองกับการรับรู้…สู่ความเข้าใจในการสื่อสารระหว่างกัน” โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 19 กันยายน 2566

อบรม/บริการวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญเป็นวิทยากรจัดกิจกรรม Workshop ในหัวข้อ คุยกับลูกแบบผูกใจ “สมองกับการรับรู้…สู่ความเข้าใจในการสื่อสารระหว่างกัน” วันที่ 19 กันยายน 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนสารสาสน์วิเทศบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

Views : 19 views