รางวัลศิริราชเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2565 วันที่ 24 พฤษภาคม 2566

ข่าวกิจกรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ รางวัลศิริราชเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2565 กลุ่มที่ 3. ได้รับตำแหน่งสำคัญระดับรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี คณบดี หรือเทียบเท่า ของสังกัดภาควิชาสรีรวิทยา ในงานมอบรางวัลศิริราชเชิดชูเกียรติ ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น G คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 24 พฤษภาคม 2566

Views : 101 views