สัมมนาพิเศษภายใต้หัวข้อ “Thinking about thinking with the thinking machine: The future of learning and education in the age of AI” วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566

อบรม/บริการวิชาการ

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสัมมนาพิเศษภายใต้หัวข้อ “Thinking about thinking with the thinking machine: The future of learning and education in the age of AI” บรรยายโดย คุณพัทน์ ภัทรนุธาพร – นวัตกรและนักวิจัยห้องปฏิบัติการวิจัย สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT Media Lab) ประเทศสหรัฐอเมริกา วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ห้อง 109 ชั้น 1 อาคารปัญญาพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) และออนไลน์ผ่านโปรแกรม WebEx

Views : 46 views